logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Sociální pojištění OSVČ - rok 2015, 2016

Zálohy na sociální pojištění

Měsíčně musíme platit zálohu alespoň ve výši, která nám vyšla v posledním Přehledu příjmů.

Minimální zálohy

Pokud s podnikáním začínáme nebo když nám v Přehledu příjmů za loňský rok vyšla nižší záloha než minimální, platíme aspoň minimální zálohy:

minimální měsíční zálohy při: od podání přehledu za rok 2015 (většinou od května 2016) do podání přehledu za rok 2015 (většinou do dubna 2016)
vedlejší činnosti 789 Kč 778 Kč
hlavní činnosti 1972 Kč 1943 Kč

Je-li naše výdělečná činnost brána jako vedlejší činnost a máme nízký zisk, nemusíme zálohy vůbec platit - viz Nízký zisk při vedlejší činnosti.

Vyměřovací základ

Zálohy si můžeme některé měsíce nebo i celý rok stanovit i vyšší. Je jen třeba, abychom si vyměřovací základ pro zálohu zvolili takový, aby to byla alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a zároveň méně než maximální vyměřovací základ.

Splatnost zálohy na sociální pojištění

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Všechny zálohy, které přijdou od nás na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí.

Aktualizováno 5.12.2015   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt